autyzm Tag

Autyzm. Uznawana przez lekarzy za niewyleczalną choroba, której przyczyn upatruje się w wielu miejscach, lecz klasyczna medycyna nie potrafi wskazać tej jednej, właściwej i nadużywa słowa "prawdopodobnie". Przyczyny genetyczne, urazy okołoporodowe, uszkodzenia centralnego układu nerwowego, dziecięce porażenie mózgowe… Ale jest także inna przyczyna, którą wymienia się...